top of page
  • Forfatterens bildeVilBidra

12 fordeler ved å ansette eldreEldre er en fantastisk ressurs som bedrifter ofte ikke innser verdien av. Her er 12 fordeler ved å ansette eldre.

  1. Bedre beslutninger

Eldre og pensjonister bidrar til bedre beslutninger i bedrifter. Mange forskningsstudier viser at ulike perspektiver gir bedre underlag for viktig avgjørelser. Kombinasjonen; kvinner og menn, gir bedre beslutninger enn om det kun er menn i en organisasjon. Ansatte med ulike utdannelser, bakgrunner, etnisitet etc. øker rikheten på diskusjonene. Slik er det også med alder. Eldre kan tilføre beslutninger verdifulle synspunkter som gjør dem bedre.


2. Lojalitet

Gjennomtrekk er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Kostnaden ved å rekruttere og lære opp er høye. Unge ansatte er ofte mer rastløse og de mest embisiøse hopper gjerne fra sted til sted for å bygge sin karriere. Eldre arbeidstakere er mer lojale, og arbeidsgiver trenger i mindre grad bekymre seg for at de slutter for å begynne hos en konkurrent eller at investeringen som er gjort i dem har vært for gjeves.


3. Ærlighet

Å ha ansatte som man kan stole på er essensielt. Eldre har en moral og verdier som har vært utviklet gjennom et helt liv. De har også lært mye om hvilke spilleregler som gjelder i et selskap. Eldre har også mye å tape på å bli tatt i å lyve. Dette er med å gjøre eldre til ærligere arbeidstakere.


4. Punktlighet

Å møte opp tidsnok til jobb, møter og avtaler er en viktig egenskap for effektivtet i bedrifter. Flere eldre enn unge kjenner verdien av punktlighet og mange vil komme på jobb før arbeidstiden begynner slik at de er klar når klokka slår.


5. Motivasjon

Motiverte ansatte gjør en bedre jobb, skaper glede og energi på arbeidsplassen. Det er et kjent problem at mange ansatte mangler motivasjon og jobber nesten utelukkende for lønn. Mange eldre jobber fordi de vil, ikke fordi de må. Dette gjør dem til svært motiverte ansatte.


6. Stolthet

Å utføre et godt stykke arbeid kan fylle én med stolthet og gir en kvalitet som kunder og selskaper er opptatt av. Denne egenskapen har mange eldre arbeidstakere utviklet gjennom et helt yrkesliv. Stolthet gjør at mange eldre arbeidstakere ikke gir seg, eller går hjem før de er fornøyd med kvaliteten på jobben som er gjort.


7. Fleksibilitet

Mange arbeidsgivere ønsker fleksibilitet. Det kan inkludere mindre stillinger, at man jobber enkelte dager, eller på spesielle tidspunkter. Eldre som ikke har unge barn kan jobbe på mer fleksible tider og med lavere stillingsprosenter enn de fleste andre arbeidstakere.


8. Erfaring

Å lære opp ansatte tar tid og er kostbart. Eldre har naturlig nok mer erfaring enn yngre. Denne erfaringen kan komme svært nyttig med om man står overfor nye situasjoner bedriften ikke har vært i før. I tillegg slipper selskapet å bruke tid og penger på opplæring.


9. Gode rollemodeller

Eldre arbeidstakere kan ha en positiv effekt på selskapets kultur. Hard arbeid, punktlighet og stolthet i å gjøre en god jobb, gir en positiv effekt på andre ansatte. Mindre behov for å fremheve seg selv, gjør at eldre ofte kan være gode rollemodeller.


10. Lavere kostnader

Gjennom VilBidra AS får du få tilgang til denne eldre til lave kostnader. Sammen med mindre behov for opplæring vil det være med å gi bedriften en kostnadsfordel som igjen kan resultere i en konkurransefordel.


11. Gode mentorer

Unge trenger gode mentorer for å utvikle seg. Eldre arbeidstakere kan ofte være gode mentorer. Deres erfaring, kombinert med klokskap gjøre dem perfekte til å fylle en mentor rolle. Eldre synes også ofte mentoring er en meningsfull og interessant oppgave.

12. Høy arbeidsmoral

Selskaper er opptatt av å finne ansatte med høy arbeidsmoral som kommer på jobb og bidrar. De fleste eldre arbeidstakere har høy arbeidsmoral og lavt fravær. Siden mange jobber fordi de vil, og ikke må er motivasjonen høy.Kilder:

https://www.entrepreneur.com/article/167500

https://sciencenorway.no/aging-forskningno-norway/who-chooses-to-work-past-age-67/1555029

34 visninger
bottom of page